pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Obiekty sakralne

01. Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie
02. Kościół w Chybicach
03. Kościół w Radkowicach
04. Kościół w Pawłowie
05. Kościół w Tarczku
06. Kościół w Świętomarzy

01. Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie

Sanktuarium

Sanktuarium

Wszelkie informacje dotyczące Sanktuarium w Kałkowie – Godowie dostępne są na stronie internetowej:

www.kalkow.com.pl

 


02. Kościół pw. św. Małgorzaty w Chybicach

Kościół w Chybicach

Kościół w Chybicach

Ołtarz główny chybickiego kościoła powstał w pierwszej połowie wieku siedemnastego. Można wyodrębnić w nim dwa piętra oddzielone od siebie gzymsem. W dolnym polu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ubranej w drewnianą sukienkę i pochodzi on z początku XVIIwieku. Po bokach, w niszach znajdują się posągi Świętej Małgorzaty i Świętej Katarzyny datowane na pierwszą połowę XVII wieku. Poniżej tych posągów, w kartuszach znajdują się herby fundatorów – Syrokomla i Pobóg.

Natomiast górne piętro ołtarza głównego wypełniają obrazy Świętej Anny, Świętej Małgorzaty w miedzianej sukience oraz Świętej Katarzyny Sienieńskiej. Ołtarz wieńczy figura Świętego Michała.

Przy łuku tęczy znajdują się dwa ołtarze boczne w typie późnobarokowym z XVIII wieku. W lewym, w polu głównym widnieje obraz Świętego Jana Nepomucena i w zwieńczeniu Trójcy Świętej. W prawym, w polu głównym obraz Ukrzyżowania i w zwieńczeniu Pietą. Wszystkie obrazy z XVIII wieku – Pieta była później przemalowywana.

Ponadto z ciekawszego wyposażenia w kościele znajdują się:portal gotycki z zakrystii do składziku, ambona z pierwszej połowy XVIII wieku, tablica erekcyjna z 1362 roku, dzwon z 1565 r z herbem Odrowąż.

Aby zwiedzić kościół należy wcześniej zgłosić się na plebanię (budynek po drugiej stronie ulicy) i poprosić o otworzenie świątyni. Telefon do parafii 41 272 25 07.

03. Kościół w Radkowicach

Kościół w Radkowicach

Kościół w Radkowicach

Kościół w Radkowicach pochodzi z 1621 roku i został tu przeniesiony w 1960 roku z Miedzierzy (gm.Mniów). Kościół został wzniesiony z fundacji Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. Montażu rozebranego kościoła dokonano w latach 1958-1962. Kościół był poświęcony 13 VI 1963 r., parafia erygowana kanonicznie 8 VI 1973 r., powstała z podziału parafii Tarczek i Świętomarz. W latach 1986-1994 dokonano konserwacji wnętrza kościoła, ołtarzy i rzeźb.

 

 

W okresie letnim drzwi kościoła są otwarte, można wejść do kruchty i tam przez kratę podziwiać wnętrze kościoła. Jeżeli chcemy dokładniej obejrzeć wnętrze, należy wcześniej skontaktować się z księdzem proboszczem pod nr tel. 41 272 19 75.

04. Kościół w Pawłowie

Kościół w Pawłowie

Kościół w Pawłowie

Utworzenie parafii i wybudowanie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie przypisuje się opatom świętokrzyskim. Dokładna data założenia parafii nie jest jednak znana. Najstarszą wzmiankę znajdziemy z zachowanym spisie – rejestrze parafii diecezji krakowiskiej z 1326 r. Dokładny czas budowy kościoła również nie jest znany. Jan Długosz w Księdze uposażeń biskupstwa krakowskiego wspomina o istniejącym w Pawłowie kościele drewnianym. Wiadomo, iż istniał on jeszcze przed 1326 rokiem, a w 1836 r. uległ spaleniu wraz z dzwonnicą. Wówczas parafianie wraz z dzierżawcą Maciejowskim wybudowali drewnianą kaplicę, która służyła wiernym aż do roku 1871, kiedy to ukończono budowę obecnego kościoła w stylu neogotyckim.

Obok kościoła znajduje się ceglano-kamienna dzwonnica, wybudowana w tym samym czasie co kościół. Posiada ona trzy dzwony: dwa odlane tuż po zakończeniu II wojny światowej oraz trzeci pochodzący z 1986 roku. Poprzednie dzwony ufundowane na przełomie XIX i XX wieku zostały skonfiskowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Ocalała jedynie tzw. Sygnatura, pochodząca z XVIII w.

By zwiedzić kościół należy wcześniej udać się na plebanię i poprosić księdza proboszcza o otworzenia kościoła. Można również wcześniej zadzwonić, telefon do parafii 41 272 16 16.


05. Kościół pw. św. Idziego w Tarczku

Kościół w Tarczku

Kościół w Tarczku

W zacisznym miejscu na terenie gminy Pawłów, znajduje się wieś o niezwykłej historii, sięgającej czasów średniowiecznych. Tarczek, bo o nim mowa jest jedną z najstarszych osad w okolicy. Na szczególną jednak uwagę zasługuje znajdujący się tam XI – wieczny kościół pod wezwaniem Świętego Idziego.

Nazwa miejscowości Tarczek pochodzi najprawdopodobniej od miejsca, w którym dokonywano wymiany towarowej pomiędzy ludnością puszczańską a rolniczą. Była to przede wszystkim osada targowa znajdująca się w pobliżu innego ośrodka handlowego Starego Tarczka (obecny Świętomarz).

Z dawien dawna było to miasteczko, którego właścicielami byli biskupi krakowscy, mający w posiadaniu również dwór. Tarczek leży na granicy powiatów kieleckiego i starachowickiego, a dokładniej nad rzeką Psarką, nieopodal Bodzentyna. Nazwa wsi znana była już od wielu wieków niemalże w każdym zakątku Polski.

Pierwsze wzmianki o Tarczku pochodzą już z 1067 roku. Kolejne z 1241 r., kiedy odbyła się tu bitwa z Tatarmi, w której poległ książę Konrad Mazowiecki, wojewoda krakowski, ten który sprowadził do Polski Krzyżaków. Jak donoszą podania wieś została później doszczętnie spalona. W 1390 roku Tarczek był we własności Jana Radlicy, biskupa krakowskiego, który zakupił tutejsze wójtostwo od córki Czesława z Końskich, wdowy po Mikołaju, wójcie w Tarczku.

Kościół z duszą

Jedną z największych osobliwości wsi Tarczek jest odwieczny kościół z 1067 roku, wzniesiony według tradycji przez Lamberta Zulę, biskupa krakowskiego. Jak głosi dawna tradycja kościół został konsekrowany przez samego św. Stanisława w 1072 roku, który był również następcą biskupa L. Zuli.

Kościół wzniesiony został w stylu romańskim. Do dzisiejszego dnia pierwotny kształt kościoła zachował się prawie w całości w nieskazitelnym stanie. Został zbudowany z kamienia ciosowego, zazwyczaj kwadratowego kształtu. Mury kościoła są stosunkowo grube, zewnątrz niebielone, omszałe starością wieków, budzą do dziś w zwiedzających zamierzchłą przeszłość. Trzy wąskie okna od strony północnej i jedno od południowej zachowały się w pierwotnej formie. W tylnej ścianie prezbiterialnej znajduje się okienko pochodzenia pierwiastkowego, zamienione obecnie na nisze, w której stoi figura św. Jana Chrzciciela. W 1887 roku opatrzony został sufitem z desek, trzciny i wapnia.

O fundatorze zabytkowego kościoła miejscowe akta nic nie wspominają. Jednak datę powstania kościoła można wywnioskować z łacińskiego napisu, usytuowanego na wewnętrznej stronie kościoła, po północnej stronie. W przekładzie z łaciny na języki polski znaczy to tyle co: ”Świątynię tą wzniesioną w 1067 roku i przez tyle wieków bardzo uszkodzoną, Najjaśniejszy Pan Franciszek II cesarz rzymski szczęśliwie nam panujący, na skutek pokornej prośby ks. Oszczędłowicza, miejscowego proboszcza łaskawie odrestaurować polecił w roku P. 1803.” Napis ten został niestety zniszczony, podczas bielenia kościoła w 1887 roku.

Wiara w ołtarze wpisana

Według twierdzeń, kościół pierwotnie był kaplicą biskupią stojącą w pobliżu dworu. W XVI wieku kościół w Tarczku został gruntownie odrestaurowany lub po prostu powiększony, ponieważ inwentarz z 1611 roku mówi o ceremonii poświęcenia  świątyni przez niejakiego biskupa Pawła Dębskiego w 1591 roku. Wszystko to odbyło się za staraniem plebana Walentego Mrowickiego. Kościół miał wówczas trzy ołtarze, które zostały konsekrowane. Największy wzniesiony został na cześć św. Idziego i św. Stanisława, południowy zaś to postać św. Walentego, św. Mikołaja i św. Wojciecha. Trzeci ołtarz, północny, przedstawia scenę narodzin Matki Bożej i św. Anny. Ks. Walenty tuż przed uroczystym poświęceniem kościoła opisał koszty, które poniósł na odrestaurowanie kościoła.

Świątynia ma również kilka drewnianych ołtarzy. W największym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, malowany na drewnianej tablicy, na kredowym podkładzie. Po lewej stronie głównego ołtarza stoi figura klęczącego św. Józefa,  za nim widnieje postać szlachcica i trojga dzieci, którzy wznoszą swoje modły do Dzieciątka Jezus. Po drugiej stronie, tam gdzie jest postać Matki Boskiej, klęczy kobieta, być może żona szlachcica, a obok niej dwoje dzieci. Na ołtarzu widnieją również postacie trzech aniołów, czterech pasterzy, wół oraz osioł.

Po prawej stronie znajduje się bardzo dawny ołtarz św. Idziego, wykonany na złocistym tle. Niestety zabytek został zeszpecony i zepsuty. Najprawdopodobniej jest to jedna z części dawnego tryptyka, które zachowały się do dzisiejszych czasów. Po obu stronach tego ołtarza stoją figury św. Józefa i św. Antoniego, zaś u góry obraz św. Walentego. Bliżej chóru natomiast znajdują się ołtarze św. Stanisława Kostki oraz koronowania Matki Bożej. Po prawej stronie kościoła usytuowany jest ołtarz św. Walentego, u góry zaś scena zdjęcia Chrystusa z krzyża.

Tryptyk

Tryptyk

Tryptyk

Tryptyk znajdujący się w kościele w Tarczku jest zabytkiem średniowiecznym.  Jego górna część zwieszona jest w południowej stronie kruchty. Malowidło zwiera scenę koronowania Matki Bożej. Oprócz Najświętszej Panny znajduje się tam pięć innych postaci. Matka Boża stoi z założonymi na piersiach rękami, tuż nad nią znajdują się Bóg Ojciec i Syn Boży, kładący na jej głowie koronę. Trzy postaci stoją na tle kotary podtrzymywanej przez dwóch aniołów. W górze w postaci białego gołębia unosi się Duch Święty. Skrzydła zabytkowego tryptyka wiszą na murze, który rozpoczyna prezbiterium. Górna część każdego obrazu zdobiona jest wypukłym, złoconym ornamentem. Również wszystkie aureole, korony oraz narzędzia widniejące na obrazach są pozłacane.

Pierwsze skrzydło, a dokładniej jego górna część przedstawia scenę upadku Chrystusa pod krzyżem. Znajduje się na nim sześć postaci, a wśród nich Jezus Chrystus upadający pod ciężarem krzyża, zaraz przy nim człowiek z młotkiem, który zdaje się uderzać nim w plecy Zbawiciela, po lewej stronie stoi Matka Bolesna wraz ze Świętym Janem i Szymonem Cyrenejczykiem, podtrzymującym krzyż. Po prawej stronie stoi człowiek ze wzniesionymi do góry rękami, wyrażającymi jakoby chęć uderzenia Jezusa powrozem. Spód przedstawia scenę ukoronowania Chrystusa cierniem. Po drugiej stronie znajdują się również dwa obrazki ukazujące u góry św. opata Idziego z krzyżem w ręku, stojącego na brzegu rzeki, za którą widać klasztor. Dolna część obrazu natomiast wyobraża męczeństwo św. Stanisława, po jego prawej stronie klęczy chłopiec w komży z dzwonkiem w ręku. Drugie skrzydło natomiast przedstawia scenę biczowania Pana Jezusa. Dolna część deski jest ukazanie sceny zdjęcie ciała Chrystusa z krzyża. Pod samym krzyżem klęczy Matka Boża, św. Jan podtrzymuje zdjęte z krzyża ciało, obok niewiasta, najprawdopodobniej św. Magdalena trzyma w ręku cenne olejki, tuż za nią znajdują się Józef z Arymatei wraz z Nikodemem. Po drugiej stronie, w górze można zobaczyć scenę chrztu Pana Jezusa. U spodu znajduje się obraz przedstawiający św. Mikołaja w w czasach młodości oraz w wieku podeszłym w szatach biskupich.

W świątyni można zobaczyć również inne ciekawe obrazy. W środku kościoła na przykład za dwóch łańcuchach zawieszony jest obraz ukrzyżowania Chrystusa. Poza tym w kościele znajdują się pomniki, m.in. Wincentego Rogozińskiego i jego żony Petroneli. Godnymi uwagi są również dwie płyty w posadzce kościoła, choć starte już i wydeptane przez wielu turystów zwiedzających zabytkowy kościół, to przypominają nam o zamierzchłych czasach.

Obok kościoła znajduje się cmentarz założony przez księdza Wincentego  Kulińskiego, miejscowego proboszcza, który w 1811 roku uzyskał pozwolenie na poświęcenie miejsca wiecznego spoczynku. Można tam spotkać m.in. pomniki ks. Józefa Sobczyńskiego zmarłego w 1897 roku, Józefa Barańskiego, oficera wojska polskich, zmarłego w 1860 roku.

Godnymi podziwu są także dwie ogromne lipy rosnące przy furcie cmentarnej. Tradycja głosi, że sadził je sam św. Stanisław, biskup krakowski.

Kościół w Tarczku można zwiedzać po Mszy św. porannej o godz. 8.00 oraz po wieczorowej o godz. 17.00. Można również skontaktować się telefonicznie z proboszczem tel. 41 272 29 16.

06. Kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świętomarzy

Kościół w Świętomarzy

Kościół w Świętomarzy

W Świętomarzy usytuowany jest piękny gotycki kościół z XIV w. Wybudowany został w latach 1367 – 1434. Pierwotnie stała tutaj drewniana świątynia z XI w. Wewnątrz obecnego kościoła zobaczymy m.in. romańską chrzcielnicę.

 

 

 

 

Aby zwiedzić świątynię należy poprosić o jej otworzenie księdza proboszcza, telefon 41 272 27 26.

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Przetłumacz stronę

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Witam, Z kim mogę sie kontaktować gdybym wraz ze znajomymi chciał wynająć na godziny hale...

Szanowny Panie Wójcie , dwa pytania związane z gospodarką wodną w naszej gminie : 1)...

Witam serdecznie. Umowa na budowę sali gimnastycznej w Jadownikach już została podpisana. Zadanie w ramach...

Logowanie