pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili
 • Komunikat w sprawie stanu realizacji ustawy o dodatku węglowym Na dzień 11 października 2022 roku do Wójta Gminy Pawłów wpłynęło 3 842 wnioski, z czego do 31 sierpnia 2022 r. – 2 976 wniosków....
 • Zakup preferencyjny węgla. Wstępne zapotrzebowanie W związku z trwającymi w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która ma określać ramy współpracy rządu z samorządami w celu rozdysponowania......
 • Zmiana godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej informujemy, iż w najbliższym czasie zmienią się godziny funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów. W godzinach rannych oświetlenie świecić będzie od godziny......
 • Dodatek grzewczy dla gospodarstw domowych W dniu 19 września 2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, która weszła w życie dzień po jej......
 • Patriotyczne popołudnie w kałkowsko-godowskim Sanktuarium Niedzielne popołudnie 28 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie upłynęło pod znakiem patriotyzmu za sprawą dwóch arcyciekawych wydarzeń – Pikniku Wojskowego oraz koncertu „Świętokrzyska droga......

Stypendium szkolne 2022/2023

Stypendium szkolne 2022/2023
24 sierpnia
13:43 2022

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać w dniach od 01.09.2022r. do 15.09.2022 r. w Samorządowym Centrum Obsługi Oświaty w Pawłowie.

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2022r.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia  nie może przekroczyć 600, 00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Pawłów.
 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane na wniosek:

– rodziców (prawnych opiekunów),
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły lub kolegium.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – sierpień 2022 r.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( dochód za miesiąc sierpień 2022 r.)

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 • w przypadku zatrudnienia:

zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy     i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie                          o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury:

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego                      w hektarach przeliczeniowych ( dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 345, 00 zł)

 • w przypadku otrzymywania świadczeń z GOPS-u;

zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń z GOPS-u;

 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu w miesiącu     poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa        do zasiłku),

 • w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów;

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów.

 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia  nie może przekroczyć 600, 00 zł netto.

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 są dostępne w Samorządowym Centrum Oświaty w Pawłowie lub na stronie internetowej Gminy Pawłów.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, nr tel. 41 272-16-90, wew.23

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Pliki do pobrania:

Przetłumacz stronę

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Witam, Z kim mogę sie kontaktować gdybym wraz ze znajomymi chciał wynająć na godziny hale...

Szanowny Panie Wójcie , dwa pytania związane z gospodarką wodną w naszej gminie : 1)...

Witam serdecznie. Umowa na budowę sali gimnastycznej w Jadownikach już została podpisana. Zadanie w ramach...

Logowanie