pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Tereny inwestycyjne

Przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa zdecydowano się wyodrębnić w północnej części  miejscowości Dąbrowa  teren, na którym możliwe będzie stworzenie podmiotów gospodarczych, które w perspektywie zatrudnią liczną grupę mieszkańców gminy Pawłów.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło w dniu 14 września 2006 roku.

Teren określony w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przemysłowy zawarty jest w dwóch kompleksach oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P1 o pow. 41,07 ha oraz P2 o pow. 21,78 ha o łącznej powierzchni 62,85 ha. Tereny te są własnością mieszkańców.

Teren ten został wyselekcjonowany jako najkorzystniejszy po uwzględnieniu wielu czynników w tym uzbrojenia w media, dostępu komunikacyjnego, klas bonitacyjnych gruntu.

Obszar ten w planie zagospodarowania przestrzennego to  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 01 – 02P, który przeznaczony jest dla:
1) obiektów i urządzeń produkcyjnych, składów i magazynów
2) budynków produkcyjnych, gospodarczych, magazynowych składowych i garaży, jeżeli są one niezbędnym uzupełnieniem programu użytkowego obiektów, o których mowa w pkt 1,
3) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury,
4) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (dojścia, dojazdy, zespoły parkingowe),
5) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Dla terenów tych ustalono następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się możliwość przeznaczenia na cele mieszkalne do 10% powierzchni użytkowej obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
2) w obrębie lokalizacji inwestycji powierzchnia użytkowa obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 nie może być większa niż 30% powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej,
3) wskaźniki wykorzystania terenu określa się jako:
a) powierzchnia zabudowy – max. 70% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 20% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
c) maksymalna wysokość budynków o funkcji wskazanej w ust. 1 nie może przekraczać 12,0m od poziomu terenu,

Dopuszcza się na tych terenach realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), określonych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573):
1. Uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1 nie może wykraczać poza granice obszaru 01-02P.
2. W przypadku zmiany sposobu użytkowania lub zagospodarowania terenu rozwiązania komunikacji wewnętrznej w obrębie działki powinny umożliwić parkowanie pojazdów oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.
3. Wprowadza się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gleby i wód otwartych.
4. Wielkości nowych działek usługowych należy dostosować do programu inwestycji, uwzględniającej potrzebę zlokalizowania miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów i dostawców oraz zieleni izolacyjno – dekoracyjnej w granicach działki.

Gmina wykonała kolektor sanitarny, sieć wodociągową, nastąpiły tam znaczące zmiany własnościowe, gwałtownie wzrosła tam cena gruntu, w trakcie rozruchu technologicznego jest pierwszy zakład zaś inne podmioty są w trakcie kompletowania dokumentacji.

Marek Wojtas

– Zapraszam serdecznie potencjalnych inwestorów do kontaktowania się z Urzędem Gminy w Pawłowie celem ustalenia warunków i możliwości korzystania w wyznaczonych terenów przemysłowych. Z mojej strony oraz Rady Gminy w Pawłowie deklaruję pomoc i duże profity w początkowej działalności nowych inwestorów tj. zwolnienie z podatków od nieruchomości na okres 5 lat. Pracownicy Urzędu są zawsze gotowi do pomocy w zakresie ustawowym nowym podmiotom gospodarczym które chciałyby tu prowadzić swoją działalność – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

.

Panorama strefy inwestycyjnej (360)

miniaturka_strefa_inwestycyjna1

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Przetłumacz stronę

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Witam, Z kim mogę sie kontaktować gdybym wraz ze znajomymi chciał wynająć na godziny hale...

Szanowny Panie Wójcie , dwa pytania związane z gospodarką wodną w naszej gminie : 1)...

Witam serdecznie. Umowa na budowę sali gimnastycznej w Jadownikach już została podpisana. Zadanie w ramach...

Logowanie